ikona wczytywania strony

Przemoc

Ikonka symbolizująca artykuł

Schemat przebiegu procedury NIEBIESKIEJ KARTY

2024-07-12

Załączniki:

 1. Schemat procedury NK (plik pdf 1289KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

O PRZEMOCY WOBEC DZIECI

2024-07-12

          PRZEMOC, inaczej “KRZYWDZENIE to KAŻDE działanie lub bezczynność jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprecjonują prawa i swobody dzieci i/lub zakłócają ich optymalny rozwój.” (D. G. Gill, WHO)

          Przemocą nazywamy JEDNORAZOWE lub POWTARZAJĄCE SIĘ UMYŚLNE DZIAŁANIE lub ZANIECHANIE wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste dziecka, w szczególności narażające na utratę życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną (w tym seksualną!) powodujące szkody dla zdrowia fizycznego lub psychicznego, a także wywołające cierpienia i krzywdy godzące w prywatność dziecka lub wzbudzające u niego poczucie zagrożenia, w tym poniżenia lub udręczenia.

Przemoc dzielimy na kilka obszarów: PRZEMOC FIZYCZNĄ, PRZEMOC W EMOCJONALNĄ (PSYCHICZNĄ), PRZEMOC SEKSUALNĄ, ZANIEDBANIE, PRZEMOC RÓWIEŚNICZĄ, ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM INTERNETU. Nie oznacza to jednak, że któreś z tych obszarów można uznać za bardziej lub mniej przemocowe - PRZEMOC to PRZEMOC.

WAŻNE!

1. Krzywdzenie NIE MUSI być działaniem intencjonalnym. Może być to zaniechanie np. konieczności zapewnienia edukacji.

2. Krzywdzenia może dopuścić się 1 osoba, instytucja, ale także społeczeństwo jako całość.

3. Krzywdzenie NIE MUSI doprowadzić do WYMIERNEJ, WIDOCZNEJ szkody. To także sytuacja, w której dziecko nie może się rozwijać.

4. Krzywdzenie przybiera różne formy- wszystkie mają znaczenie dla rozwoju.

5. Poszczególne rodzaje przemocy często współwystępują. Jedynym rodzajem, który może występować pojedynczo jest przemoc emocjonalna.

SKALA PRZEMOCY WOBEC DZIECI W POLSCE:

75% respondentów w wieku 11-17 lat choć 1 w życiu doświadczyło przemocy lub zaniedbania.

52% doświadczyło ich w roku poprzedzającym badanie.

27% zostało pokrzywdzonych więcej niż 2 kategoriami przemocy.

Badanie zrealizowane przez @dajemydzieciomsile w 2023 roku na próbie 2026 nastolatków.

 

Przedstawione informacje jak i grafika pochodzą z Keep.Talking.- Aleksandra Kowalska. Serdecznie dziekujemy pani psycholog za możliwość udostępnienia takiej formy przekazu.
123456789
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z rodzicami w szkole podstawowej na temat CYBERPRZEMOCY

2024-05-13

Cyberprzemoc, to inaczej przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

Już w poniedziałek 20 maja br. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Pogorzeli, zostanie przeprowadzone darmowe spotkanie z rodzicami uczniów na temat „Cyberprzemocy” na którym zostanie szeroko omówiony problem, nierzadko występujący wśród uczniów szkół podstawowych. Prowadzący przedstawi rodzaje przestępstw i wykroczeń, które najczęściej popełniane są w Internecie, a także przybliży wagę odpowiedzialności za podejmowane w sieci działania oraz na niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku.

Zapraszamy!

Załączniki:

 1. Plakat- Cyberprzemoc (plik pdf 262KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY DOMOWEJ - GMINA POGORZELA

2024-03-11
 • Zespół Interdyscyplinarny w Pogorzeli, ul. Rynek 1, tel. 65 573 49 53
 • Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli, ul. Rynek 1, tel. 65 573 49 53, 65 573 46 20
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pogorzeli;

Punkt Konsultacyjny działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Plac Powstańców Wlkp. 1, po uprzedniej rejestracji telefonicznej:

- psycholog; przyjmuje w każde wtorki od godz. 15.30 do 18.30
- terapeuta;
przyjmuje w każde poniedziałki od godz. 15.00 do 20.00

 • Ośrodek Mediacyjny Stowarzyszenie „ DZIECKO”  w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 725-167-236, 65 572-75-28

Punkt Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej Stowarzyszenia „DZIECKO” w Gostyniu, ul. Parkowa 1, tel. 725-167-236, 65 572-75-28

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, tel. 65 572-75- 28
 • Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, Marysin 1, gmina Piaski, tel. 65  573-90-00
 • Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu, ul. Wrocławska 44, tel. 47 77-25-200, 47 77-25-211
 • Posterunek Policji w Borku Wlkp., ul. Droga Lisia 1, tel. 47 77-25-330;

- dzielnicowi 786-936-243, 786-936-242

 • Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, tel. 65 521-44-09
 • Prokuratura Rejonowa w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, tel. 65 572-02-36
Ikonka symbolizująca artykuł

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

2010-12-16
Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

Rynek 1
63-860 Pogorzela
tel./faks: (65)573-49-53

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO