ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

BON ENERGETYCZNY- INFORMACJE- WNIOSEK

2024-06-28

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie- w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

 1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł;
 2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Ważne!

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1.    300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2.    400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3.    500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4.    600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1.    600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2.    800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3.    1 000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4.    1 200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można składać:

 1. osobiście w wersji papierowej w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli, ul. Rynek 1 w godzinach od 7.30 do 15.30 w każdy poniedziałek i w godzinach od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku w biurze świadczeń rodzinnych,
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby M-GOPS w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63- 860 Pogorzela,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez Internet?

 1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.
 2. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować.
 3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePuap i wybranie z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku. 

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

Wniosek o wypłatę  bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

bon energetyczny

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie bonu energetycznego (plik docx 63KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie dla mieszkańców gminy Pogorzela z cyklu " Porozmawiajmy o odpadach"

2024-06-05

Dnia 07 czerwca 2024 r. w siedzibie Klubu Seniora w Pogorzeli dla mieszkańców gminy Pogorzela odbyło się spotkanie w ramach kampanii Zmieniajmy Razem pn. "Porozmawiajmy o odpadach", która ma na celu edukację ekologiczną i promowanie odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi.

Spotkanie poprowadziły przedstawicielki Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Mieszkańcy dowiedzieli się jak prawidłowo segregować odpady, jakie korzyści niesie za sobą recykling i jak możemy wspólnie dbać o nasze otoczenie oraz mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami na temat odpadów.

fotorelacja z spotkaniaFotorelacja z spotkaniaFotorelacja z spotkaniaFotorelacja z spotkaniaFotorelacja z spotkania

Załączniki:

 1. Porozmawiajmy o odpadach (plik pdf 552KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

20 lat Polski w Unii Europejskiej

2024-05-31
20 lat Polski w Unii Europejskiej
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z rodzicami w szkole podstawowej na temat CYBERPRZEMOCY

2024-05-13

Cyberprzemoc, to inaczej przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu.

Już w poniedziałek 20 maja br. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Pogorzeli, zostanie przeprowadzone darmowe spotkanie z rodzicami uczniów na temat „Cyberprzemocy” na którym zostanie szeroko omówiony problem, nierzadko występujący wśród uczniów szkół podstawowych. Prowadzący przedstawi rodzaje przestępstw i wykroczeń, które najczęściej popełniane są w Internecie, a także przybliży wagę odpowiedzialności za podejmowane w sieci działania oraz na niepodważalne prawo człowieka do własnego wizerunku.

Zapraszamy!

Załączniki:

 1. Plakat- Cyberprzemoc (plik pdf 262KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" W 2024 ROKU

2024-04-19

Gmina Pogorzela zawarła w marcu umowę w sprawie realizacji wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w roku 2024.

Zadanie opiewa na kwotę 100.000,00 zł, tj. dotacja celowa 80.000,00 zł oraz środki własne 20.000,00 zł.

Czytaj całość artykułu " PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" W 2024 ROKU"

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU W 2024 ROKU - plakat o dofinansowaniu
Ikonka symbolizująca artykuł

”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządowego Terytorialnego- edycja 2024

2024-04-12
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gmina Pogorzela po raz kolejny pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. ”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządowego Terytorialnego- edycja 2024.

Dofinansowanie zadania wynosi: 57 732,00 zł (słownie pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa tysiące 00/100)

Całkowity koszt zadania wynosi: 57 732,00 zł (słownie pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dwa tysiące 00/100)

Data podpisania umowy: MARZEC 2024

Realizatorem programu dla mieszkańców gminy Pogorzela jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Czytaj całość artykułu "”Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządowego Terytorialnego- edycja 2024"

Opieka wytchnieniowa - plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

WIELKOPOLSKA INFOLINIA WSPARCIA

2024-04-03

Informujemy, że rusza Wielkopolska Infolinia Wsparcia, dedykowana seniorkom i seniorom 60+ oraz opiekunom.

Kontakt telefoniczny z Asystentami Teleopieki pod numerem telefonu:
61 44 99 499 (opłata zgodna z cennikiem operatora) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, z którymi:

 • Porozmawiasz na codzienne tematy.
 • Uzyskasz Informacje na temat dostępnych usług dla osób starszych i opiekunów w Wielkopolsce.
 • Uzyskasz porady dotyczące korzystania z systemu pomocy społecznej.
 • Otrzymasz wskazówki dotyczące dostępnych zasobów i programów wsparcia w regionie.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://rops.poznan.pl/.../wielkopolska-infolinia...

Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027”

Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla seniorów i opiekunów- plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

KOLEJNY PROJEKT SOCJALNY DLA KLUBU SENIORA „Wielkanocne Ciasteczko”

2024-03-27

Wykorzystując czas nadchodzących Świąt Wielkanocnych w dniach od 08.03.2024 r. do 20.03.2024 r., ponownie został zorganizowany projekt socjalny, skierowany dla uczestników Klubu Seniora, działającym przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Celem projektu było, wspieranie aktywności osób starszych poprzez ich zaangażowanie w przygotowaniu wydarzenia, polegającego na upieczeniu ciasteczek wielkanocnych, a następnie ich rozdaniu. Dzięki zaangażowaniu pracowników ośrodka pomocy w siedzibie Klubu Seniora, przygotowane zostało świąteczne śniadanie, podczas którego seniorzy mogli spędzić trochę czasu w przyjemnej atmosferze. W niezwykłym spotkaniu wielkanocnym uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Katarzyna Ptak, dzielnicowa miasta Pogorzela, która przekazała wiedzę informacyjno- edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa dla seniorów oraz Pani Monika Szulc, która poprowadziła warsztat z wykonania własnoręcznie zrobionych stroików świątecznym.

To wyjątkowe wydarzenie było pełne serdecznych rozmów. Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie!

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki wsparciu:

Piekarni Julita i Adam Kapuścińscy oraz sklepowi Wielobranżowemu Anna Chlebowska w Pogorzeli.

Źródło: archiwum prywatne

projekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcieprojekt socjalny - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

2024-03-11

W Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli jest możliwość bezpłatnego wypożyczenia specjalistycznych:

- łóżek z materacem
- wózków inwalidzkich
- chodzików, różnego typu

W celu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego należy zgłosić się do biura nr 9 - parter, w poniedziałki od godz. 7.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia terminu i godziny odbioru sprzętu po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w M- GOPS w Pogorzeli pod numerem tel. 65 573-49-53.

Załączniki:

 1. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO (plik pdf 469KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA!

2024-01-15

MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POGORZELI zwraca się z prośbą o wsparcie dla rodziny potrzebującej.

Poszukujemy mebli w dobrym stanie:

 • szafy na ubrania,
 • szafki do kuchni,
 • łóżko jednoosobowe do spania,
 • fotel rozkładany.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MGOPS-u, bądź telefonicznie  (65) 573 49 53

Wsparcie dla rodziny - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

„Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie”

2024-01-10

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Bezpieczny senior - webinarium PLAKAT
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

2024-01-09

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli informuje, że od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski na dodatek osłonowy na rok 2024.

Kryterium dochodowe do dodatku osłonowego:

 • dla każdego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 1500 zł;
 • dla gospodarstwa jednoosobowego, dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 2 100 zł.

Wnioski będzie można składać w siedzibie Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli ul. Rynek 1, biuro świadczeń rodzinnych (wejście od strony Policji).

Ostateczny termin składania wniosków określony w ustawie to 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski na dodatek osłonowy będą dostępne po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r.

UWAGA! Druk wniosku o dodatek osłonowy zostanie dodany niezwłocznie po ukazaniu się w Dzienniku Ustaw.

Więcej informacji na temat wzoru wniosku znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy-w-2024-r-nowy-wzor-wniosku-przygotowywany-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

PROJEKT SOCJALNY DLA KLUBU SENIORA „Świąteczne spotkanie z gitarą”

2023-12-18

W dniu 14.12.2023 r. odbył się finał projektu adresowanego do uczestników Klubu Seniora, działającym przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Celem projektu było zorganizowanie spotkania z seniorami wypełnionego świątecznymi atrakcjami.

Wspólne kolędowanie, uczestnictwo w warsztatach świątecznych oraz spożywanie potraw, pozwoliło uczestnikom, choć na chwilę poczuć ciepło spotkania z drugim człowiekiem, zapomnieć o samotności oraz utwierdzić seniorów o przynależności do Klubu Seniora.

Składamy serdeczne podziękowania za współpracę przy zrealizowaniu projektu dla:

Pana Włodzimierza Regulskiego, Pana Wojciecha Nowaka wraz z przedstawicielami samorządu uczniowskiego ZSZiO w Pogorzeli, Pani Moniki Szulc, Pani Katarzyny Harasim i szkolnemu klubowi wolontariatu ze Szkoły Podstawowej w Pogorzeli, a także dla darczyńców, piekarni Julita i Adam Kapuścińscy oraz sklepowi Wielobranżowemu Anna Chlebowska w Pogorzeli.

Źródło: archiwum prywatne

Świąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcieŚwiąteczne spotkanie z gitarą - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2023-12-18
Życzenia - zdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty Terapii Zajęciowej

2023-12-18

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli, zachęca do zapoznania się z ofertą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach- Filia w Wycisłowie:

Warsztaty Terapii Zajęciowej - plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

AKCJA ZIMA!!!

2023-11-30

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańcom Gminy Pogorzela zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy.

Szczególną opieką należy otoczyć osoby, które z różnych względów często niezależnych od siebie, nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznych warunków bytowych.

W związku z powyższym   zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Pogorzela o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, niepełnosprawne.

Pomoc dla osób bezdomnych oraz informacje można uzyskać bezpośrednio w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli u pracowników socjalnych: 

Pogorzela, ul. Rynek 1, tel. 65 573 46 20

Jeśli zauważymy, że ktoś w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi może znajdować się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, powinniśmy poinformować o tym odpowiednie służby:

 • dzwoniąc na numer alarmowy 112
 • Policję, telefon  997
 • Komisariat Policji w Borku Wielkopolskim 47 772-53-31
  Dzielnicowi: 786-936-243, 786- 936-242

Każda informacja od Państwa będzie analizowana i będzie sygnałem do podjęcia działań mających na celu udzielenie adekwatnej pomocy.

Dziękujemy za wrażliwość i zwrócenie uwagi na potrzeby drugiego człowieka.

Zdjęcie - Akcja Zima
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2023-11-21
Życzenia - Dzień Pracownika Socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA!

2023-11-14

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r.  wszystkie świadczenia pieniężne, będą przekazywane świadczeniobiorcom wyłącznie przelewem na wskazane konta bankowe.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie w opiece nad osobą niepełnosprawną- nabór do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024

2023-11-03
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli zamierza przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa.

Głównym celem programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności;

- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi do wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie:

osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli, ul. Rynek 1, biuro nr 9, przesłać na adres e-mail: mgops@pogorzela.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 65 573-49-53  w godzinach pracy Ośrodka do dnia 13 listopada.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dożywianie dzieci w przedszkolu i szkołach w 2023 r. w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

2023-09-07

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli informuje, że nadal można składać wnioski o dożywianie dzieci w przedszkolu i szkołach podstawowych, które będzie realizowane w dni nauki szkolnej od września do grudnia 2023 r.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi: 1.200 zł netto.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać w tut. Ośrodku- biuro nr 9:

 1. Wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dziecka (do pobrania w M-GOPS);
 2. Zaświadczenie/ oświadczenie o dochodach netto z tytułu wykonywanej pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, decyzja o wysokości przyznanego świadczenia emerytalno-rentowego, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o dożywianie dziecka w szkole/przedszkolu;
 3. Decyzję Burmistrza dot. wysokości przyznanych świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2022/2023- zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny;
 4. Aktualne zaświadczenie o ilości posiadanych ha przeliczeniowych;
 5. Zaświadczenie lub aktualne decyzje o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego,
 6. Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie sytuacji dochodowej rodziny.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa o świadczeniu wspierającym - materiał informacyjny o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym

2023-09-05

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1 stycznia 2024 r. dotychczasowego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia - świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj całość artykułu "Ustawa o świadczeniu wspierającym - materiał informacyjny o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym"

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-10-21

Pogorzela, dnia 21.10.2022 r.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli w terminie od 22 września 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przez Gminę Pogorzela od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Pogorzela oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
/-/ Piotr Curyk

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-09-15

Pogorzela, dnia 15.09.2022 r.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli w terminie od 17 sierpnia 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków węglowych przez Gminę Pogorzela od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Pogorzela oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
/-/ Piotr Curyk

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

Rynek 1
63-860 Pogorzela
tel./faks: (65)573-49-53

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO