ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-10-21

Pogorzela, dnia 21.10.2022 r.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli w terminie od 22 września 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przez Gminę Pogorzela od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Pogorzela oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
/-/ Piotr Curyk

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2022-09-15

Pogorzela, dnia 15.09.2022 r.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli w terminie od 17 sierpnia 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków węglowych przez Gminę Pogorzela od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Pogorzela oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
/-/ Piotr Curyk

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na 2022 r.

2022-01-03

19.01.2022 r., 23.02.2022 r., 23.03.2022 r., 13.04.2022 r., 18.05.2022 r., 22.06.2022 r., 20.07.2022 r.,

24.08.2022 r., 21.09.2022 r., 19.10.2022 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+ na 2022 r.

2022-01-03

19.01.2022 r., 23.02.2022 r., 23.03.2022 r., 13.04.2022 r., 18.05.2022 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)

2021-07-01

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

Rynek 1
63-860 Pogorzela
tel./faks: (65)573-49-53

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO