Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2022-10-21

Pogorzela, dnia 21.10.2022 r.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła złożone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli w terminie od 22 września 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przez Gminę Pogorzela od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Pogorzela oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
/-/ Piotr Curyk

KOMUNIKAT

Data publikacji: 2022-09-15

Pogorzela, dnia 15.09.2022 r.

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pogorzeli w terminie od 17 sierpnia 2022 r. nie zostaną rozpatrzone w ustawowym terminie miesiąca.

Przesunięcie terminu rozpatrzenia w/w wniosków wynika z powodu nieotrzymania środków na wypłatę dodatków węglowych przez Gminę Pogorzela od Wojewody Wielkopolskiego, co uniemożliwia realizację wypłat.

Wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu od Wojewody Wielkopolskiego środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

Powyższy komunikat zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Miasta i Gminy Pogorzela oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli.

Burmistrz Pogorzeli
/-/ Piotr Curyk

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-03

19.01.2022 r., 23.02.2022 r., 23.03.2022 r., 13.04.2022 r., 18.05.2022 r., 22.06.2022 r., 20.07.2022 r.,

24.08.2022 r., 21.09.2022 r., 19.10.2022 r.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+ na 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-03

19.01.2022 r., 23.02.2022 r., 23.03.2022 r., 13.04.2022 r., 18.05.2022 r.

Informacja w sprawie realizacji programu "Dobry Start" (300+)

Data publikacji: 2021-07-01

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Terminy składania wniosków na świadczenie wychowawcze (500 +) na okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-12

MGOPS w Pogorzeli informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500 +) na okres zasiłkowy 2021/2022 można składać  drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r. natomiast w wersji tradycyjnej (papierowej) od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+ na 2021 r.

Data publikacji: 2021-01-12

20.01.2021 r., 24.02.2021 r., 24.03.2021 r., 21.04.2021 r., 26.05.2021 r., 23.06.2021 r.,
21.07.2021 r., 25.08.2021 r., 22.09.2021 r., 20.10.2021 r., 24.11.2021 r., 15.12.2021 r.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...