Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli

Powrót

Wydawanie Wielkopolskiej Karty Rodziny

Data publikacji: 2020-01-16

Komu przysługuje?
 

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonka rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.
3. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty spełnia wymagania, o których mowa w ust. 4.
4. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Oferta

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna na stronie:
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny lub wydanie duplikatu

Wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny jest bezpłatne.
 

Załączniki:

  1. Wniosek Wielkopolskiej Karty Rodziny (plik pdf 258KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...